2D rullformning

Ortic har under de senaste 30 åren tillverkat mer än 100 st traditionella 2D rullformningsmaskiner. Till våra egna levererade maskiner samt andra maskiner erbjuder vi kvalificerad service och tillståndskontroller för en kontinuerlig och bekymmersfri produktion. I vår verkstad tar vi fram rullar och reservdelar med stöd av vår långa erfarenhet avseende detaljkvalitet för optimal och långvarig formning.

Inom området service erbjuder vi:

 • Serviceavtal för schemalagda tillståndskontroller och kort inställelsetid vid uppkomna akuta bekymmer
 • Service på maskiner
 • Reservdelar
 • Justera och trimma befintlig rullformare med avseende på funktion och produktkvalitet

Vi hjälper till med konstruktion av rullsatser för nya profiler eller justeringar på befintliga profiler:

 • Konstruktion av rullsatser
 • Driftsättning
 • Trimning av nya och befintliga rullsatser/profiler

Vi har stor erfarenhet av produktivitetshöjande åtgärder och kompletterande maskinutrustning:

 • Saxar, stillastående såväl som flygande
 • Kompletterande formningspar
 • Maskinbyggnad
 • Uppgraderingar