3D rullformning

 

 

 

Ortic är världsledande inom flexibel 3D rullformning. Vi baserar detta på vår stora erfarenhet innefattande leverans av 7 stycken 3D-maskiner, vår portfölj av patent samt vår egen maskin för 3D rullformning. 

Vi driver tillsammans med våra kunder utveckling av teknik och produkter för att kostnadsoptimera befintliga applikationer tillverkade med annan teknik eller för att  ta fram former som inte är möjliga med annan teknik. Arbete sker oftast i nära samarbete mellan kundens ingenjörer och Ortics 3D specialister.

Flexible 3D roll forming.pdf 

Vi arbetar enligt en definierad förstudieprocess: