Historik

År 1984:

ORTIC grundades 1984 som ett dotterbolag inom SSAB. Teknologie doktor Lars Ingvarsson var verksam vid KTH och det är hans forskning om restspänningar vid bockning av plåt som ligger till grund för ORTIC:s framgångar. Företagsnamnet ORTIC är benämningen på den unika mjukvara som räknar ut rullarnas utformning och korrigerar de spänningar som uppstår i materialet.

År 1984-2000:

Sedan 1984 har ORTIC levererat kompetens och maskiner för 2D-rullformning av plåt till kunder med mycket högt ställda krav på specialanpassning och prestanda. Rullarna är unika och varje maskin kan bestå av flera hundra rullar. Maskinerna kan utrustas med flera utbytbara rullkassetter för produktion av fler detaljer.

År 2001:

1:a generationens 3D-teknik utvecklades i samband med att ORTIC:s tyska kund BEMO år 2001 efterfrågade en maskin som kunde tillverka koniska takpaneler till flygplatsen i Charlotte, North Carolina, USA. 

År 2002-2004

3D-tekniken utvecklades ytterligare i samband med att maskiner togs fram för att lägga tak på Budapest Arena och sex OS-arenor i Aten. Dessa rullformningsmaskiner placerades i containrar för att enkelt kunna förflyttas till olika byggplatser världen över. 2004 fick Lars Ingvarsson och ORTIC tillsammans med det tyska företaget Bemo Systems GmbH ett hedersomnämnande vid Swedish Steel Prize. 

Film Bemo Monro

År 2009:

ORTIC utvecklar en exklusiv och unik maskin som möjliggör en mycket snabb tillverkningsprocess som kan användas för en rad olika produkter, exempelvis belysningsstolpar. Tillverkningsmetoden som bygger på en patenterad teknik möjliggör i detta fall en unik stolpkonstruktion som bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att stolpen trots sin styrka är eftergivlig om den träffas av ett fordon. Samtidigt bygger ORTIC sin första 3D-demonstrator, som ställdes upp på Högskolan Dalarna. 

År 2011:

ORTIC påbörjar byggnationen av sin egna 3D-rullformare. ORTIC:s patenterade 3D-teknik är en innovation inom rullformningstekniken som möjliggjort tillverkning med variabla tvärsnitt i krökta former. Tillverkningsmetoden är kostnadseffektiv, rationell och mycket väl lämpad att forma de höghållfasta och ultrahöghållfasta stål som ökat i användning under senare år.

2013-2015:

ORTIC tar fram ett nytt koncept för att tillverka 3D-profiler till Automotive-industrin. Samtidigt har man utvecklat och förfinat modeller för FEM simulering.