Vår teknik

ORTIC AB tillverkar maskiner för rullformning av plåt. Förenklat innebär det att en plan plåt stoppas in i en maskin och sedan kommer ut i den form som beställaren önskar. Plåten kan vikas, veckas, stansas och profileras så att den med traditionell teknik formas till t ex en gardinstång, ett stuprör eller hyllfästen. Med den nya avancerade och dynamiska 3D-rullformningstekniken kan en mängd nya områden som kräver variabla förmer identifieras.

Rullformning är en produktionsmetod där profiler formas genom att plåten får passera en serie formande vals-par. Det förekommer alltså ingen valsning utan enbart en profilvikning. Den successiva formningen gör att rullformning är skonsamt för materialet som bearbetas och att samtliga metalliska material kan formas med tekniken oberoende av dess hållfasthet.

Traditionell rullformning(2D) innebär att plåten passerar en serie valspar som succesivt ändrar plana ingående plåten till slutligt efterfrågad form. Profilens form är den samma längs hela dess längd.

Den nya tekniken för avancerad dynamisk rullformning (3D) innebär att den ingående plåten passerar ett antal individuellt rörliga datastyrda formningspar som gör att färdig profil kan variera längs dess längd. Teknik utvecklad av Ortic ger även möjlighet att kröka profilen under pågående rullformning.

Skillnaden mellan 2D- och 3D rullformning är kort att med 2D teknik har alltid färdig profil samma utseende medan 3D formade profiler varierar utefter längden. Den nya 3D tekniken är även väldigt flexibel då profiler med olika geometri kan tillverkas genom att endast justera styrningen av formningsrullarnas rörelser.

Ortics teknik för avancerad dynamisk rullformning är skyddad av en större mängd världsomspännande patent.

Framtiden och möjligheterna för 3D rullformning är mycket ljus och begränsas enbart av fantasin hos designers och tekniker.