Ortic - Rullformning

Maskinlinjer


Helhetsleverantör inom rullformning

Från haspel tll paketering

Smiley face

Maskinlinjer från ortic

Komplett linje
Från haspel till Paketering

Ortic är en helhetsleverantör att maskinlinjer.

Vi levererar från haspel till färdig produkt, packat och klart

Vi hjälper till med konstruktion av rullsatser för nya profiler eller justeringar på befintliga profiler:

  • Konstruktion av rullsatser

  • Driftsättning

  • Trimning av nya och befintliga rullsatser/profiler

Smiley face

Vi levererar vad du behöver

Haspel, Riktverk, Skärverk, Press, Lasersvets, Paketering

Vi har stor erfarenhet av produktivitetshöjande åtgärder och kompletterande maskinutrustning:

  • Saxar: Stillasående / Flygande

  • Maskinbyggnad

  • Uppgraderingar

Smiley face