Ortic - Rullformning

Service


Dags för service på din maskin

Ortic erbjuder service på alla typer av rullformningslinjer

Smiley face

Service och reparationer

Serviceavtal

  • Serviceavtal för schemalagda tillståndskontroller

  • Kort inställelsetid vid uppkomna akuta bekymmer

  • Service på maskiner

  • Reservdelar

  • Justera och trimma befintlig rullformare med avseende på funktion och produktkvalitet

Smiley face

Kontakt Person

Alexander Hjelm

070-302 10 94

Alexander.Hjelm[at]ortic.se

Snabb leverans av reservdelar

Vi har behov att ha material på lager för att minska leverans tiden. Alternativt har vi akut tillvärkning vid hög efterfrågan. Vi har hög flxibilitet med hög kvalitet. En partner för alla dina behov av rullfroming.

Smiley face